25 anys de comunicació local

L'any 1981 uns quants veïns de la vila van començar a treballar per crear un mitjà de comunicació local. La primera idea era fer una revista però finalment es van decantar per una ràdio. Els inicis no van ser gens fàcils perquè calia un local, material tècnic, humà... Però la il·lusió i la col·laboració de tots va fer possible que el 19 d'abril de 1982 s'inaugurés Ràdio Ripollet.
El dial de Ràdio Ripollet va ser el 105 de l'FM, fins que el 1984 la Generalitat va requerir-lo i va passar al 91.3. Aquell mateix any va néixer un full titulat Ràdio Ripollet que informava sobre la programació de la mateixa.
El 1987 Ràdio Ripollet va tallar les seves emissions per primera vegada com a conseqüència del procés legislatiu que estava duent a terme la Generalitat sobre les emissores locals lliures, ja que no tenia llicència administrativa. Tot i la resistència de l’entitat, que volia mantenir la seva independència política, l'any 1988 l'Associació va signar un acord amb l'Ajuntament de Ripollet pel qual la ràdio rebia una ajuda econòmica. Finalment, i tot i la oposició de l’Associació Ràdio Ripollet i 5.000 signatures de veïns del municipi, el 12 de maig de 1993 l'Ajuntament va quedar com a titular de la freqüència. Durant dos anys es va mantenir aquesta situació fins que l'any 1995 l'Associació Ràdio Ripollet va decidir retirar-se del desenvolupament de la ràdio.
Des d'aquell moment, l'entitat es va dedicar plenament a la seva publicació en paper que ja havia canviat el seu nom pel de Revista de Ripollet. Anys abans, aquesta publicació també havia augmentat el número de pàgines i havia passat de ser mensual a setmanal. El format d'aquesta revista era el DIN A-4 fins que el 10 de desembre de l’any 1999 es va fer un canvi important adoptant el format que té actualment.
Avui dia la Revista de Ripollet continua amb el format petit però ha augmentat progressivament el número de pàgines, les seccions i els col·laboradors, entre d’altres. A més, l'Associació Ràdio Ripollet, que sempre s'ha caracteritzat per voler oferir als ripolletencs allò més nou, també es va adaptar a les noves tecnologies, entre elles Internet. Ho va fer de dues maneres: amb l'edició local de Vilaweb (www.vilaweb.cat/ripollet) i una web pròpia (www.revistaderipollet.com).
Durant 25 anys l'Associació Ràdio Ripollet ha hagut de fer front a molts canvis però sempre ho ha fet seguint el seu principal objectiu: informar als ripolletencs de manera independent i lliure.