Microscopi:

No al cobriment de l'autopista

La nostra vila ha estat patint, i de fet pateix, el que va ser en el seu dia una imposició del franquisme; una autopista que ens afecta i perjudica a tots els ripolletencs en general, però molt particularment als veïns del carrer Verge de Montserrat. En aquests moments i després de set anys de feina per part d'una comissió local formada per totes les formacions polítiques i la plataforma veïnal del Fòrum Soterrem l'autopista s'ha obert un nou escenari. La Generalitat fa uns mesos va comunicar a aquesta comissió local la seva negativa a tirar endavant el projecte que a nivell local havíem acordat i que consistia en un soterrament parcial conjuntament amb una part de cobriment. Des de Convergència i Unió vàrem defensar dins la Comissió de fer una roda d'entrevistes amb els veïns directament afectats per tal de saber de primera mà quin era el seu parer, per tal de donar una resposta a la Generalitat una vegada es coneixes la seva opinió. Aquesta va ser la postura majoritàriament defensada en el si de la Comissió i aquest va ser el procés que es va iniciar. Reunions a les quals va participar el portaveu del Grup Municipal de CiU com a president de la comissió conjuntament amb l'Alcalde i el tinents d'Alcalde del nostre municipi.
Fruit d'aquestes converses es van poder sentir molts parers diversos per part dels veïns, però la gran majoria no estaven d'acord amb el cobriment ofert per la Generalitat i per tant es va lliurar el passat 14 d'abril un escrit a on es posa de manifest tal extrem, de no acceptació d'aquest avanç de projecte presentat per la Generalitat.
Per tant tornem a repetir, s'obre un nou escenari en el qual esperem aconseguir de la Generalitat un nou projecte que compti amb l'acceptació de la majoria.

Xavier Peñarando
(CIU)